e دستور کار آزمایشگاه Emulator 8051

اسماعیل بخش زاد محمودی

09118315058

09336485452

09373054607

09390617786

http://telegram.me/Electronic_iran

mehrsa_bm

Esmail_bakhshzad@yahoo.com esmail2bakhshzad@gmail.com

*راهنمای سفارش پروژه*
www.labcenter.co.uk/

www.powerengineering.blogfa.com

www.Elecdl.com

www.p30download.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

الکترونیک مقدماتی

مقاومت

سلف

خازن

دیود

دیود زنر

یک سوسازی دیود

ترانزیستور BJT

دیجیتال Digital

الکترونیک صنعتی

تایرستورها Thyristors

ترایاک TRIAC

ماسفت MOSFET

ترانزیستور دوقطبی IGBT

مبدل های DC به DC

اینورترها(DC/AC Inverter)

میکرو الکترونیک AVR

برنامه نویسی Assembl

1. مقدمه

2. دستورات محاسباتی


11.مدارات میکروکنترلر 8051

12.مدارات میکروکنترلر PIC

13.مدارات میکروکنترلر AVR

14.مدارات دیجیتال Digital

15.مدارات آنالوگ Analog

16. ماژول های الکترونیک

  


دانلود نرم افزارهای کاربردی

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ساعت

آزمایش شماره 1 : برنامه نویسی پورت LED

 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -   استفاده از ثبات ها برای ذخیره موقت داده ها     
2 -   استفاده از تایمر Timer  تراشه 
3 -  استفاده از پورت تراشه به عنوان خروجی
4 -  استفاده از دستورات CLR – MOV – ACALL – LJMP – SETB – JNB – DJNZ  و همچنین برچسب و حلقه در برنامه

     هدف از طراحی این آزمایش استفاده از پورت  P0 تراشه به عنوان خروجی و بکار گیری  Timer تراشه برای ایجاد تأخیر برای روشن و خاموش کردن LED   ها و همچنین دادن داده به صورت Bit   به خروجی می باشد .

تمرین 1 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت  LED را فعال کند سپس آنها را با یک تأخیر قابل تنظیم یک به یک  روشن و خاموش کند ؟
پاسخ : برنامه  4- 1 ، Program test  LED
توضیح : برای فعال کردن پورت LED   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود. ولی در مدارا تی که شما در آینده طراحی خواهید کرد نیازی به استفاده از دستور زیر نمی باشد .

Project-1 Electronic (30)

برنامه آزمایش برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.

Project-1 Electronic (31)

برای کنترل سرعت روشن و خاموش شدن LED ها از برنامه Call The Delay1 استفاده می کنیم که همان تایمر داخلی تراشه می باشد. توضیحات مربوطه به زبان انگلیسی در کنار برنامه آورده شده. برای نگهداری شمارش از ثبات R5 استفاده شده.  شما می توانید هر زمانی که  نیاز به تأخیر داشتید از این قسمت از برنامه که جدا شده استفاده کنید فقط باید دستور  ACALL DELY   را در محل مورد نظر قرار دهید تا برنامه با تأخیر موردنظر فراخوانده شود.

Circuit 1 _Program test (LED)

تمرین 2 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت  LED را فعال کند سپس آنها را با یک تأخیر قابل تنظیم جفت جفت روشن و خاموش کند ؟
پاسخ : بر عهده دانشجو

توضیح : باید بجای دستور بالا از دستور زیر استفاده شود.

Project-1 Electronic (32)

تمرین 3: برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت  LED را فعال کند سپس آنها را با یک تأخیر قابل تنظیم یک در میان روشن و خاموش کند سپس برعکس از پایین این کار را انجام دهد.
پاسخ : بر عهده دانشجو
توضیح : باید بجای دستور بالا از دستور زیر استفاده شود
مابقی فرقی نمی کند.

Project-1 Electronic (33)

 


آزمایش شماره 2 : دیبانس گیری کلید SW1    
 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -   استفاده از ثبات ها برای ذخیره موقت داده ها     
2 -   استفاده از حلقه برای تأخیر 
3 -  استفاده از پورت  P1.0به عنوان  ورودی و پورت  P0.0به عنوان خروجی.
4 -  استفاده از دستورات CLR – MOV– SETB – ADD – JB – SJMP - DJNZ   و همچنین برچسب در برنامه

هدف از طراحی این آزمایش آن است که اگر زمانی ما خواستیم کلیدی را به پورت تراشه متصل کنیم بتوانیم آن را شناسایی کرده سپس عملی را انجام دهیم. باید برای مدت زمان فشرده شدن و دست برداشتن از آن نیز تدبیری بیندیشیم که در تمرین زیر به این موارد اشاره شده است.
تمرین 1: برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1.0 به عنوان  ورودی کلید تعریف کرده سپس در صورت وصل بودن آن پورت P0.0 به عنوان خروجی  تعریف نموده سپسLED 1 را روشن نمایید؟
پاسخ : برنامه  4 - 2 ، Program test  SW1

توضیح : برای فعال کردن پورت LED   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود .

Project-1 Electronic (34)

 برای فعال کردن پورت SW1   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود. ولی در مدارا تی که شما در آینده طراحی خواهید کرد نیازی به استفاده از دستور زیر نمی باشد.

Project-1 Electronic (35)

برنامه آزمایش برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.

Project-1 Electronic (36)

برای اینکه سرعت تراشه با سرعت دست ما هماهنگ بشود نیاز به یک تأخیر چند میلی ثانیه ای داریم که برنامه Timer 1--- این فرصت را توسط حلقه ایجاد شده در آن برای ما فراهم می کند. یعنی 250 بار A ( انباره ) را با 1 جمع بسته سپس در صورت 0 شدن  ثبات R0 = 250 از حلقه خارج می شود.
کلید شماره یک که مربوط به پورت  P1.0 از بالا اولین کلید می باشد. دستور JB   پین مورد نظر یک شود از حلقه خارج شده و به خط بعدی رفته و دستور بعدی را  اجرا  می کند. دستور JNB   پین مورد نظر صفر شود از حلقه خارج شده و به خط بعدی رفته و دستور بعدی را  اجرا  می کند.

Project-1 Electronic (37)

تمرین 2 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1.1 به عنوان ورودی کلید تعریف کرده سپس در صورت وصل بودن آن پورت P0.1 به عنوان خروجی تعریف نموده سپس LED 2  را روشن نمایید؟
پاسخ : برعهده دانشجو
توضیح : باید بجای دستور بالا از دستور زیر استفاده شود  مابقی فرقی نمی کند.

Project-1 Electronic (38)

تمرین 3 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1.0 به عنوان ورودی کلید تعریف کرده سپس در صورت وصل بودن آن پورت P0.0 وP0.1   به عنوان خروجی تعریف نموده سپسLED 1 و LED 2   را روشن نمایید ؟
پاسخ : بر عهده دانشجو
توضیح : باید بجای دستور بالا از دستور زیر استفاده شود  مابقی فرقی نمی کند .

Project-1 Electronic (39)

Circuit2 _Program Test (SW)

 


آزمایش شماره 3 : برنامه مقایسه گر (Comparator )  

 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -   استفاده از ثبات ها برای ذخیره موقت داده ها     
2 -  استفاده از پورت P1   به عنوان  ورودی و پورت  P0به عنوان خروجی .
3 -  استفاده از دستورات CLR – MOV– SETB – ADD – LJMP – XRL – JNZ    و همچنین برچسب در برنامه
هدف از طراحی این آزمایش استفاده از تراشه به عنوان یک مقایسه گر برای تشخیص اعداد یا ارقامی است که می توانند به صورت Hex – Binary – Bit به پورت ورودی تراشه اعمال شوند بکار رود.
تمرین 1: برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1 را  به عنوان  ورودی کلید ها  تعریف کرده سپس اگر پورت ورودی عدد 25 hex را نشان بدهد پورت P0 به عنوان خروجی شناخته شده سپس عدد   52 hex را بر روی پورت خروجی LED ها نمایش دهد؟

پاسخ :  برنامه  4 - 3 ،  (Comparator ) Program test

توضیح : برای فعال کردن پورت LED   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود .   

Project-1 Electronic (40)

برای فعال کردن پورت SW1   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود.

Project-1 Electronic (41)

ارزش بیتی کلید ها از بالا به پایین می باشد مانند شکل زیر که برای راهنمایی شما در هنگام انجام آزمایش آورده شده.

Project-1 Electronic (42)

برنامه آزمایش برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.

Project-1 Electronic (43)

در این برنامه از ثبات R0 به عنوان نگهدارنده عدد مورد نظر استفاده شده است و با دستور XRL عمل مقایسه این عدد با پورت ورودی P1   انجام گرفته سپس در صورت برابر بودن این دو عدد برنامه یک خط را اجرا نمی کند و به خط که همان دستور اعمال عدد 52 hex به LED می باشد رفته و سپس دوباره به اول برنامه باز گشته برای چک کردن مجدد پورت ورودی. در صورت برابر نبودن به خط بعدی رفته و دستور پرش به خط مورد نظر ( NEXT1 ) را اجرا می کند .

تمرین 2 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1 را  به عنوان  ورودی کلید ها  تعریف کرده سپس اگر پورت ورودی عدد  06 hex را نشان بدهد پورت P0 به عنوان خروجی شناخته شده سپس عدد  FF  hex را بر روی پورت خروجی LED ها نمایش دهد؟
پاسخ : بر عهده دانشجو

توضیح : باید از دستور مقابل استفاده شود  مابقی فرقی نمی کند.

Project-1 Electronic (44)

Circuit3 _Program Test (Comparator )

توجه:  شما می توانید مدارهای طراحی شده بالا را در نرم افزار شبیه ساز Proteus v7 آزمایش کنید می توانید آن را همراه با مثال های دیگر از لینک معرفی شده همین بخش دانلود نمائید.

لینک دانلود:

http://s3.picofile.com/file/7501035585/Emulator_Micro_8051_Folder_1_.zip.html

 


نسخه ی pdf قابل دانلود این صفحه:

لینک دانلود:

http://s1.picofile.com/file/7501071284/Page_3_Micro_Controller_Emulator8051_52.zip.html

رمز فایل: www.Project-esisis.com

راھنمای دانلودگزارش خرابی لینک

صفحه پیشین     

 

 

 

<img src="Background/Signbot LED (1).gif" width="249" height="49" alt="Signbot LED (1)" />
فروشگاه الکترونیک
کسب درآمد میلیونی در ماه
کانال تلگرام