e میکرو کنترلر دستورات محاسباتی و دیبانس گیری کلید

اسماعیل بخش زاد محمودی

09118315058

09336485452

09373054607

09390617786

http://telegram.me/Electronic_iran

mehrsa_bm

Esmail_bakhshzad@yahoo.com esmail2bakhshzad@gmail.com

*راهنمای سفارش پروژه*
www.labcenter.co.uk/

www.powerengineering.blogfa.com

www.Elecdl.com

www.p30download.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

الکترونیک مقدماتی

مقاومت

سلف

خازن

دیود

دیود زنر

یک سوسازی دیود

ترانزیستور BJT

دیجیتال Digital

الکترونیک صنعتی

تایرستورها Thyristors

ترایاک TRIAC

ماسفت MOSFET

ترانزیستور دوقطبی IGBT

مبدل های DC به DC

اینورترها(DC/AC Inverter)

میکرو الکترونیک AVR

برنامه نویسی Assembl

1. مقدمه

2. دستورات محاسباتی


11.مدارات میکروکنترلر 8051

12.مدارات میکروکنترلر PIC

13.مدارات میکروکنترلر AVR

14.مدارات دیجیتال Digital

15.مدارات آنالوگ Analog

16. ماژول های الکترونیک

  


دانلود نرم افزارهای کاربردی

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ساعت

آزمایش شماره 4 : دستورات محاسباتی (ADD)  

 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -   استفاده از ثبات ها برای ذخیره موقت داده ها.     
2 -  استفاده از پورت P1   به عنوان  ورودی و پورت  P0به عنوان خروجی.
3 -  استفاده از دستورات  CLR – MOV– SETB – ADD – SJMP – DA و همچنین برچسب در برنامه

      هدف از طراحی این آزمایش استفاده از قابلیت تراشه برای انجام یک سری عملیات منطقی برای آشنای با نحوه برنامه نویسی این عملیات و عملکرد تراشه بوده است. 

تمرین 1 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1 را  به عنوان  ورودی کلید ها  تعریف کرده سپس اگر پورت ورودی عدد hex را نشان بدهد این عدد با 1 جمع شده سپس  پورت P0 به عنوان خروجی شناخته شده و عدد   hexحاصل جمع مورد نظر را بر روی پورت خروجی LED ها نمایش دهد؟
پاسخ :  برنامه  4 - 4 ،  ( Add ) Program test

توضیح : برای فعال کردن پورت LED   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود.   

Project-1 Electronic (45)

 برای فعال کردن پورت SW1   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود.

Project-1 Electronic (46)

برنامه آزمایش برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.

Project-1 Electronic (47)

از دستور A    DA   پس از جمع اعداد hex   بکار رفته و نتیجه را به BCD تبدیل می کند. داده در یکی از دو حالت تنظیم می شود. برای نمایش حاصل جمع باید از این دستور استفاده شود تا پورت خروجی بتواند این عدد را به صورت hex نشان دهد.
تمرین 2 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1 را  به عنوان  ورودی کلید ها  تعریف کرده سپس اگر پورت ورودی عدد  hexرا نشان بدهد این عدد با 2  جمع شده سپس پورت P0 به عنوان خروجی شناخته شده و عدد  hexحاصل جمع مورد نظر را بر روی پورت خروجی LED ها نمایش دهد؟
پاسخ : بر عهده دانشجو
توضیح : باید از دستور زیر استفاده شود  مابقی فرقی نمی کند.

Project-1 Electronic (48)

Circuit4 _Program Test (ADD+LED)

 


آزمایش شماره 5 : دیبانس گیری کلیدهای پورت  SW   

 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -   استفاده از پرش برای چک کردن کلید
2 -  استفاده از پورت P1   به عنوان  ورودی و پورت  P0به عنوان خروجی.
3 -  استفاده حلقه به عنوان تأخیر در برنامه
4 -  استفاده از دستورات CLR – MOV– SETB – JB – JNB – LJMP – CPL – DJNZ - ACALL   و همچنین برچسب در برنامه
هدف از طراحی این آزمایش چک کردن یک پورت کامل به صورت کلی برای حس کردن قطع یا وصل بودن کلید های متصل شده به پورت مورد نظر و انجام یک سری عملیات دلخواه که در اینجا LED   به عنوان ابزار خروجی در نظر گرفته شده.
تمرین 1 : برنامه بنویسید که پورت P1   که کلیدهای به آن متصل شده را ردیابی نمایید سپس در صورت وصل و قطع شدن هریک از کلید ها LED متناظر با هر پورت را روشن کند.  قابلیت قطع وصل به جهت شبیه سازی حالت کلید شستی می باشد. 
پاسخ :  برنامه  4 - 5 ،  (SW- LED  ) Program test
توضیح : برای فعال کردن پورت LED   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود .      

Project-1 Electronic (49)

برای فعال کردن پورت SW1   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود.

Project-1 Electronic (50)

در این برنامه مانند برنامه های که برای کلید نوشته می شود از یک حلقه برای زمان تأخیر استفاده می شود .

برنامه آزمایش برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.

Project-1 Electronic (51)

 target="_blank"

Project-1 Electronic (53)

در این برنامه تک تک کلید ها مرتباً چک می شوند به محض قطع وصل شدن هریک سریعاً LED متناظر روشن شده و در حالت روشن باقی می ماند پله ای بودن برنامه ای که من نوشته ام به درک بهتر آن کمک می کند.
در این برنامه اگر کلیدی فشرده شود برنامه مربوط به کلید مورد نظر اجرا می شود در حلقه باقی می ماند تا کلید رها شود پس از رها شدن عملیات مورد نظر ما را اجرا می کند. در غیر این صورت در همان مکان باقی می ماند یعنی توقف نرم افزاری. 

Circuit5 _Program Test (SW+LED)

 


آزمایش شماره 6 : تولید پالس در پین خروجی  CLK Pulse   
 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -   استفاده از تایمر صفر برنامه Timer 0
2 -  استفاده از پورت  P3.5به عنوان خروجی به یک مدار یا به پراپ اسیلوسکوپ
3 -  استفاده از دستورات CLR – MOV– SETB – SJMP – JNB – - ACALL   و همچنین برچسب در برنامه
هدف از انجام این آزمایش تولید یک موج مربعی در پورت  P3.5 که این بار به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است  با قابلیت تغییر فرکانس این موج که باید توسط آزمایش با اسیلوسکوپ تنظیم شود .
تمرین 1 : برنامه بنویسید که پورت P3.5   را ابتدا به عنوان خروجی در نظر گرفته سپس بر روی آن یک موج مربعی ایجاد نماید تا بتوان آن را توسط اسیلوسکوپ دید. فرکانس این موج باید قابل تغییر باشد؟
پاسخ :  برنامه  4 - 6 ،  ( CLK Pulse ) Program test
توضیح : برای غیر فعال کردن پورت LED   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر استفاده نمود.   

Project-1 Electronic (54)

برای غیر فعال پورت SW1   در مدار Emulator حتماً باید از دستور زیر  استفاده نمود.

Project-1 Electronic (55)

پورت P3.5 توسط کلید تبدیل مدار Emulator فعال می شود که در شکل زیر این کلید مشخص شده است .

Project-1 Electronic (56)

برنامه آزمایش برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.

Project-1 Electronic (57)

در این برنامه در قسمت + L = 1   که مشخص می کند برای افزایش طول پالس مثبت در برنامه بکار گرفته شده می توان با زیاد یا کم کردن تعداد ACALL  DELAY های که به دنبال آن آمده است  باعث افزایش یا کاهش طول موج مثبت شد.  همچنین در قسمت - L = 0   که مشخص می کند برای افزایش طول پالس منفی در برنامه بکار گرفته شده می توان با زیاد یا کم کردن تعداد ACALL  DELAY های که به دنبال آن آمده است  باعث افزایش یا کاهش طول موج منفی شد.
تمرین 2 : برنامه بنویسید که روی پورت P3.5   یک موج مربعی ایجاد کند که طول پالس مثبت آن از منفی بیشتر باشد؟
پاسخ : بر عهده دانشجو
توضیح : تعداد ACALL  DELAY را در سیکل مثبت افزایش دهید.

Circuit6 _Program Test (Pulse 50)

توجه:  شما می توانید مدارهای طراحی شده بالا را در نرم افزار شبیه ساز Proteus v7 آزمایش کنید می توانید آن را همراه با مثال های دیگر از لینک معرفی شده همین بخش دانلود نمائید.

لینک دانلود:

http://s3.picofile.com/file/7501090321/Emulator_Micro_8051_Folder_2_.zip.html

 


نسخه ی pdf قابل دانلود این صفحه:

لینک دانلود:

http://s3.picofile.com/file/7501138488/Page_4_Micro_Controller_Emulator8051_52.zip.html

رمز فایل: www.Project-esisis.com

راھنمای دانلودگزارش خرابی لینک

صفحه پیشین     

 

 

 

<img src="Background/Signbot LED (1).gif" width="249" height="49" alt="Signbot LED (1)" />
فروشگاه الکترونیک
کسب درآمد میلیونی در ماه
کانال تلگرام