e 8051 موتور پله ای Stop Motor SJ-100

اسماعیل بخش زاد محمودی

09118315058

09336485452

09373054607

09390617786

http://telegram.me/Electronic_iran

mehrsa_bm

Esmail_bakhshzad@yahoo.com esmail2bakhshzad@gmail.com

*راهنمای سفارش پروژه*
www.labcenter.co.uk/

www.powerengineering.blogfa.com

www.Elecdl.com

www.p30download.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

الکترونیک مقدماتی

مقاومت

سلف

خازن

دیود

دیود زنر

یک سوسازی دیود

ترانزیستور BJT

دیجیتال Digital

الکترونیک صنعتی

تایرستورها Thyristors

ترایاک TRIAC

ماسفت MOSFET

ترانزیستور دوقطبی IGBT

مبدل های DC به DC

اینورترها(DC/AC Inverter)

میکرو الکترونیک AVR

برنامه نویسی Assembl

1. مقدمه

2. دستورات محاسباتی


11.مدارات میکروکنترلر 8051

12.مدارات میکروکنترلر PIC

13.مدارات میکروکنترلر AVR

14.مدارات دیجیتال Digital

15.مدارات آنالوگ Analog

16. ماژول های الکترونیک

  


دانلود نرم افزارهای کاربردی

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ساعت

آزمایش شماره 10 : موتور پله ای ( Stop Motor SJ-100 )

 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -   استفاده از حلقه در برنامه به عنوان تأخیر در برنامه. 
2 -  استفاده از پورت   P2.4 – P2.7 به عنوان خروجی  Stop Motor مدار. 
3 -  استفاده از دستورات CLR – MOV– SETB – SJMP – JNB – ACALL  DJNZ – RL – RR - LJMP – JB    و همچنین برچسب در برنامه .
4 -  استفاده از دستورات کلیدی برای فرمان دادن هرچه آسان تر به موتور پله ای .
هدف از طراحی این آزمایش بکار گیری تراشه به عنوان کنترلر موتور پله ای در مدارات مختلف می باشد. با انجام این آزمایش قادر خواهید بود انواع مختلف موتور های پله ای را  راه اندازی نموده و حرکت دلخواه خود را به آن بدهید.

تمرین 1 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1.0   به عنوان ورودی کلید SW1برای حالت چپ گرد و پورت P1.1   به عنوان ورودی کلید SW2برای حالت راست گرد تعریف نموده و موتور پله ای دستگاه را به حرکت در آورد با سرعت قابل کنترل؟
پاسخ : برنامه  4 - 10 ، (Stop Motor SJ-100   )  Program test
توضیح : ابتدا باید کلید Stop Motor که در شکل زیر نشان داده شده در وضعیت روشن قرار گیرد. سپس با توجه به بخش( 2 - 4 : اتصال موتور پله ایStop Motor ) صفحه 12 که اطلاعاتی در مورد موتور پله ای در آن آورده شده با در نظر گرفتن نحوه وصل پایه های موتور شروع به برنامه نویسی کنیم.

Project-1 Electronic (68)

برنامه آزمایش برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.

Project-1 Electronic (69)

در این برنامه پس از وصل کلید SW1مرور گر برنامه  ابتدا پورت P2 را پاک می کند سپس انباره را با مقدار 03hex پر می کند و آن را انتقال می دهد به پورت خروجی  (P2)که این عمل سبب حرکت روتوری به سمت چپ می شود تا اینجا یک پله یا یک چرخش 10 درجه به سمت چپ اتفاق می افتد. سپس توسط دستور RR این کد با سرعت تغییر کرده مانند مثال زیر:
پس از وصل کلید SW2  مرور گر برنامه  ابتدا پورت P2 را پاک می کند سپس انباره را با مقدار 30hex پر می کند و آن را انتقال می دهد به پورت   خروجی (P2)که این عمل  سبب  حرکت  روتوری  به  سمت  راست  می شود تا اینجا یک پله یا یک چرخش 10 درجه به سمت راست اتفاق می افتد . سپس توسط دستور RL این کد با سرعت تغییر کرده مانند مثال روبرو :
باید توجه داشت که این دستورات در موتور های مختلف فرق می کند. با آزمایش مختلف می توان نحوه حرکت موتر ها را براساس برنامه خاص آن پیدا نمود مثلا در مورد بعضی از موتور ها بجا مقدار 03hex   مقدار  06hex جواب بهتری خواهد داد .

Project-1 Electronic (70)

تمرین 2 : برنامه ای بنویسید که ابتدا پورت P1.0   به عنوان ورودی کلید SW1برای حالت راست گرد و پورت P1.1   به عنوان ورودی کلید SW2برای حالت چپ گرد تعریف نموده و موتور پله ای دستگاه را به حرکت در آورد با سرعت قابل کنترل؟
پاسخ : برعهده دانشجو

Circuit10 _Program Test (Stop Motor)

 


آزمایش شماره 11 : فرمان به نمایشگر  ( LCD )

 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -   استفاده از حلقه در برنامه به عنوان تأخیر در برنامه. 
2 -  استفاده از پورت   P0.7 – P0.0 به عنوان خروجی  LCD مدار. 
3 -  استفاده از پورت  P3.0 برای فرمان دادن به RS و از پورت P3.1   برای فرمان.
دادن   به RW و از پورت  P3.2  برای فرمان دادن به E   مر بوط به LCD .
4 -  استفاده از دستورات CLR – MOV– SETB – SJMP   ACALL -  DJNZ –   و
همچنین برچسب در برنامه .
هدف از طراحی این آزمایش فرمان دادن به LCD توسط تراشه 8051 برای نوشتن یک سری کلمات بر روی آن می باشد. تا با نحوه دادن اطلاعات به LCD   و پاک کردن اطلاعات آشنا شوید.
تمرین 1 : برنامه ای بنوسید که بتواند LCD متصل شده به دستگاه را فعال نموده سپس عبارت  ( Hello ) را بر روی خط اول LCD   نوشته سپس به خط دوم رفته و عبارت (Ismail) را در آنجا کلمه به کلمه بنویسد. و ثابت باقی بماند؟
پاسخ : برنامه  4 - 11 ، (LCD   )  Program test
توضیح : نحوه برنامه نویسی با توجه به اطلاعاتی که در بخش 2 -5 : اتصال LCDدر مدار واقع در صفحه 13 آورده شده به صورت زیر می باشد. برای از کار انداختن پورتLED   از دستور زیر استفاده نمود .

برنامه آزمایش برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.

Project-1 Electronic (71)

Project-1 Electronic (72)

در این برنامه  در بخش  ( Send Command To LCD )   فرمانها یا دستورات اجرای از قبیل 38hex یا  01hex   یا 84hex  و .... که فرمانهای اجرای می باشند به LCD   اعمال خواهند شد. این بخش از برنامه در تمای برنامه ها حالت خود را حفظ خواهد کرد یعنی با یاد گیری این بخش قادر خواهید بود در هر برنامه ای LCD   را راه اندازی نمایید.
در بخش  ( Write Data To LCD )  دستورات مربوط به کلمات مورد نظر بر روی LCD نوشته خواهد شد. مانند ' I ' = ' s ' = ' m ' = ' a ' = ' i ' = ' l '     این بخش از برنامه در تمای برنامه ها حالت خود را حفظ خواهد کرد یعنی با یاد گیری این بخش قادر خواهید بود در هر برنامه ای برروی LCD   کلماتی را بنویسید. در بخش  ( Give Lcd Some Time )  برنامه مربوط به بخش تایمر برای هماهنگ کردن روند برنامه با LCD اجرا خواهد شد .
تمرین 2 : برنامه ای بنوسید که بتواند LCD متصل شده به دستگاه را فعال نموده سپس عبارت  ( Hello ) را بر روی خط اول LCD   نوشته سپس به خط دوم رفته و  نام خود  را در آنجا کلمه به کلمه بنویسد. و نشانگر  ثابت باقی بماند ؟
پاسخ : برعهده دانشجو
توضیح : در بخشی که عبارت  ( Ismail ) نوشته شده کلمه به کلمه نام خود را قرار دهید مثلاً بجای این اسم اگر بخواهم اسم ( Ali ) را بنویسم به صورت زیر عمل می کنید.

Project-1 Electronic (73)

Circuit11 _Program Test (Test LCD)

 


آزمایش شماره 12 : شمارش پالس ( Calculator Pulse display LED )

 اهداف : در پایان آزمایش قادر خواهید بود :
1 -  استفاده از پورت   P3.5 به عنوان ورودی Pulse مدار از طریق سیگنال ژنراتور. 
2 -  استفاده از پورت  P0.7 - P0.0   برای نشان دادن شمارش برروی LED .  
3 -  استفاده از دستورات CLR – MOV– SETB – SJMP      JNB –   و همچنین برچسب در برنامه .
4 -  استفاده از تایمر یک مد دو در مدار .
هدف از طراحی این آزمایش آشنا شدن با نحوه شمارش پالس ارسالی از طریق پورت ورودی مدار P3.5 که یک واحد ورودی می باشد.
تمرین 1 : برنامه ای بنوسید که ابتدا پینP3.5 را ورودی تعریف کرده سپس پالسی با فرکانس 1HZ را از طریق پین موردنظر به تراشه اعمال نمایید و توسط این تراشه تعداد پالس ها را شمارش نموده و برروی LED   ها نمایش دهید؟
پاسخ : برنامه  4 - 12 ، (Calculator Pulse display LED   )  Program test
توضیح : ابتدا کلید تبدیل مربوط به پین ورودی مدار را  در حالت وصل قرارداده سپس توسط پراپ پالس را به پین وصل می کنیم. برای هماهنگ کردن تراشه با پالس ورودی از تایمر داخلی تراشه استفاده نموده ایم تا بین پالس و سرعت تراشه هماهنگی صورت گیرد و برنامه دچار اشتباه نشود.  

Project-1 Electronic (74)

Project-1 Electronic (75)

در برنامه فوق ابتدا پورت موردنظر چک شده سپس در صورت صفر شدن یک واحد به شمارنده برنامه اضافه خواهد شد سپس این افزایش که به صورت کدBCD در شمارنده ذخیره شده برروی پورت LED ها نمایش داده خواهد شد.

Circuit12 _Program Test (Calculator Pals display

توجه:  شما می توانید مدارهای طراحی شده بالا را در نرم افزار شبیه ساز Proteus v7 آزمایش کنید می توانید آن را همراه با مثال های دیگر از لینک معرفی شده همین بخش دانلود نمائید.

لینک دانلود:

http://s1.picofile.com/file/7501120321/Emulator_Micro_8051_Folder_4_.zip.html

 


نسخه ی pdf قابل دانلود این صفحه:

لینک دانلود:

http://s1.picofile.com/file/7501142254/Page_6_Micro_Controller_Emulator8051_52.zip.html

رمز فایل: www.Project-esisis.com

راھنمای دانلودگزارش خرابی لینک

صفحه پیشین     

 

 

 

<img src="Background/Signbot LED (1).gif" width="249" height="49" alt="Signbot LED (1)" />
فروشگاه الکترونیک
کسب درآمد میلیونی در ماه
کانال تلگرام